bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.11.2016, 13:04 - zobacz aktualną wersję.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana Majątku- wartość po połączeniu dwóch Domów Pomocy Społecznej Ścinawki i Nowej Rudy

Majątek

Mienie będące w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej Nowa Ruda ul. Parkowa 20, jest własnością Powiatu Kłodzkiego.

W skład majątku wchodzą:

-nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Nowej Rudzie przy ul.Parkowej 20,

-budynki i budowle trwałe połączone z gruntem,

-majątek ruchomy: środki trwałe, przedmioty nietrwałe, oraz środki niematerialne.

Majątek - stan na 30.06.2016r.

Opublikowano:
07.11.2016, 13:04
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Irena Mazur-Aibin
Utworzono: 07.11.2016, 00:00
Ilość odsłon: 1 458