Rejestry, ewidencje , archiwa

Dom Pomocy Społecznej prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa związane z realizacją statutowych zadań jednostki dla podopiecznych DPS, oraz pracowników zatrudnionych w jednostce.

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej Nowa Ruda:

 1. Dziennik korespondencyjny
 2. Rejestr Skarg i Wniosków
 3. Rejestr umów
 4. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 5. Ewidencja środków trawałych
 6. Ewidencja wyjazdów służbowych
 7. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora
 8. Rejestr pieczęci
 9. Rejestr mieszkańców
 10. Rejestr depozytów mieszkańców
 11. Rejestr wizyt lekarskich
 12. Rejestr leków
 13. Rejestr raportów pielęgniarskich
 14. Ewidencja zgonów mieszkańców
 15. Ewidencja zajęć kulturalno-oświatowych
 16. Ewidencja zatrudnionych pracowników
 17. Ewidencja czasu pracy pracowników
 18. Ewidencja wyjść służbowych
 19. Ewidencja wyjść prywatny
 20. Ewidencja kontroli zewnętrznych
 21. Rejestr wypadków
 22. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 23. Ewidencja przydziału odzieży bhp
 24. Rejestr ofert pracy wpływajacych do DPS

Informacje publiczne nieudostępnione na stronie Biuletynu zostaną udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona zostanie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostepnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

Wniosek

Opublikowano:
05.12.2016 (09:29)
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Agnieszka Zajączkowska
Utworzono: 05.12.2016
Ilość wyświetleń: 2 303