bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.12.2016 (10:01) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwian

Korespondencja przychodząca jak i wychodząca z Domu Pomocy Społecznej podlega rejestracji w kancelarii jednostki. Postępowanie z dokumentacją DPS-u określa Instrukcja Kancelaryjna, Jednility Rzeczowy Wykaz Akt, oraz Instrukcja Składnicy Akt. Sprawy załatwione w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz po podpisaniu wyłącznie przez Dyrektora, lub osobę upoważnioną do zastępstwa. Nadzór nad prawidłowością, terminowością udzielania odpowiedni na korespondencję sprawuje Kierownik administracyjny. Korespondencję do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie można składać drogą listową, pocztą elektroniczną, bądź za pomocą platformy e-PUAP pod adresem: /dpsnr/SkrytkaESP. , lub osobiście od 7:00 do 15:00 w dni powszednie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z dnia 07.01.2016 poz. 23). W sprawiach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje mieszkańców w środy od 12:00 do15:00, pracowników w piątki od 12:00 do 15:00. Rejestr skarg i wniosków prowadzi kierownik administracyjny. Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z Dyrektorem jednostki proszone są o uprzednie umówienie się. Aby skontaktować się telefoniczny w sprawach dotyczących mieszkańców   po godz. 15:00 oraz, w dni wolne od pracy, należy odczekać chwilę, aż centrala telefoniczna przełączy połączenie na oddział.

Opublikowano:
05.12.2016 (10:01)
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Emilia Bogusiewicz
Utworzono: 05.12.2016
Ilość odsłon: 1 593