Przyjmowanie spraw w systemie e-puap

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie jest jednostką sektora publicznego, która realizuje przyjmowanie spraw w systemie elektronicznej skrzynki podawczej e-puap.

Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl można przesłać na skrzynkę podawczą Domu Skrytka_EPS, na adres /dpsnr/SkrytkaESP. następujące pisma: wnioski, podania,skargi,zażalenia, odwołania, informacje, zawiadomienia, itp.

Opublikowano:
05.12.2016 (11:22)
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Bogumił Zwardoń
Utworzono: 05.12.2016
Ilość wyświetleń: 2 081