bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2018, 08:26 - zobacz aktualną wersję.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Majątek

Mienie będące w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej Nowa Ruda ul. Parkowa 20, jest własnością Powiatu Kłodzkiego.

W skład majątku wchodzą:

-nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Nowej Rudzie przy ul.Parkowej 20,

-budynki i budowle trwałe połączone z gruntem,

-majątek ruchomy: środki trwałe, przedmioty nietrwałe, oraz środki niematerialne.

Majątek Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie 

wartość księgowa na dzień 30.04.2018 r.

  1. Środki trwałe brutto o łącznej wartości 3 271 472,16 zł
  2. Pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) o łącznej wartości 1 192 382, 47 zł
  3. Wartości niematerialne i prawne 17 760,16 zł
Opublikowano:
18.05.2018, 08:26
Aleksandra Erdman
Autor: Irena Mazur-Aibin
Utworzono: 07.11.2016, 08:24
Ilość odsłon: 1 754