Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie jest zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych dla:

  • 100 osób przewlekle somatycznie chorych,
  • 96 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych (Oddział w Ścinawce Dolnej),

których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego.

Dom również świadczy usługi bytowe i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Opublikowano:
22.05.2018 (08:55)
Aleksandra Erdman
Autor: Agnieszka Zajączkowska
Utworzono: 04.11.2016
Ilość wyświetleń: 3 929