Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystapienia, stanowiska, wnioski i opinie

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających udostępniana jest w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej Nowa Ruda, ul.Parkowa 20 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Kontrole przeprowadzone w DPS za 2015 rok

Kontrole przeprowadzone w DPS w 2016 roku

Kontrole przeprowadzone w DPS w 2017 roku

Kontrole przeprowadzone w DPS w 2018 roku

Kontrole przeprowadzone w DPS w 2019 roku

Opublikowano:
06.03.2020 (09:07)
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Agnieszka Zajączkowska
Utworzono: 24.03.2011
Ilość wyświetleń: 3 996