bip.gov.pl
A A A K
BIP

Majątek

Mienie będące w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej Nowa Ruda ul. Parkowa 20, jest własnością Powiatu Kłodzkiego.

W skład majątku wchodzą:

-nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Nowej Rudzie przy ul.Parkowej 20,

-budynki i budowle trwałe połączone z gruntem,

-majątek ruchomy: środki trwałe, przedmioty nietrwałe, oraz środki niematerialne.

Majątek DPS Nowa Ruda wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r.

Majatek DPS Nowa Ruda wartość księgowa na dzień 31.12.2019 r.

Opublikowano:
08.05.2020 (12:56)
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Aneta Mrózek
Utworzono: 07.11.2016
Ilość odsłon: 2 207