Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Darczyńców

Logotypy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Projekt pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez COVID-19" nr RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Program Operacyjnego Wojewódzctwa Dolnośląskiego 2014-2020.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE - ODDZIAŁ ŚCINAWKA DOLNA 17

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19".

Cel projektu: niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu - Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych - Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Kwota dofinansowania: 124.635,02

Opublikowano:
08.12.2020 (10:45)
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Aleksandra Erdman
Utworzono: 27.10.2020
Ilość wyświetleń: 823