Majątek

Mienie będące w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej Nowa Ruda ul. Parkowa 20, jest własnością Powiatu Kłodzkiego.

W skład majątku wchodzą:

-nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Nowej Rudzie przy ul.Parkowej 20,

-budynki i budowle trwałe połączone z gruntem,

-majątek ruchomy: środki trwałe, przedmioty nietrwałe, oraz środki niematerialne.

Majątek DPS Nowa Ruda wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r.

Majatek DPS Nowa Ruda wartość księgowa na dzień 31.12.2019 r.

Majątek DPS Nowa Ruda wartość księgowa na dzień 31.12.2020 r.

Majatek DPS Nowa Ruda wartość księgowa na dzień 31.12.2021 r.

Opublikowano:
31.05.2022 (10:58)
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Aneta Mrózek
Utworzono: 31.05.2022
Ilość wyświetleń: 3 413